Referencie

Referencie poskytnú spoločnosti:

 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Košická energetická spoločnosť, a.s.
 • ENERGYCO, s.r.o.
 • TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • Vodohospodárska výstavba , a.s.
 • MARCUS INDUSTRY, a.s.
 • CORA GEO, s. r. o.
 • VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s.
 • Siemens VAI Metals Technologies GmbH (A)
 • MODŘANY Power, a.s. (CZ)
 • Provyko s.r.o. (CZ)