Projekty

Výber z projekčnej činnosti

Slovensko

 • Rozvod médií v spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.
 • Racionalizácia energetického hospodárstva FNLP Košice
 • Rekonštrukcia kotolne SES a.s., Tlmače
 • Zariadenie na úsporu energie v SRO Bratislava
 • Rekonštrukcia a dostavba balnoterapie IRMA, Piešťany
 • RAM TG3V na novej pozícii, U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Chladiaci systém pre kyslikáreň U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Rozvody hutného kyslíka v OC1, 2 U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Rekonštrukcia a rozšírenie sietí, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Rekonštrukcia filtrov kotla K2 a K3, U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Odprašovanie koncov SP1 a SP2, U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Rekonštrukcia elektrostatických odlučovačov PK3, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Denitrifikácia kotlov PK1,2, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Odprašovanie odlievarne VP1, U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Rekonštrukcia EO PK3, PK4, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Obnova kotolne K19 Nový sad a Kondezačný kotol K9, Bardejov
 • Suchý odber popola, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Pozinkovacia linka č. 3, U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Odprášenie mlynice koksu a vápenca, U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Plnenie emis. limitov na kotle K6, pneudoprava popolčeka, U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Zvýšenie kapacity spaľovania VPP, U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Plynofikácia kotlov K2,3, U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Rozvoj sústavy CZP sídlisko Prešov
 • Rozstrek trosky K1, K3-K5, U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Rekonštrukcia TG3 BUKOCEL, a. s., Hencovce
 • Výstavba teplej zberne v TEKO II pre napájanie kotlov PK3 a PK4, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Inovácia merania pary pre technológiu v Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Atomizácia OST a R SCZT 2010, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Jadrová elektráreň Mochovce, strojovňa EMO 3 a 4 blok
 • Rekonštrukcia PK4, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Ekologizácia kotla PK3, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • 4 MW elektráreň na biomasu v areáli VSS Košice, MARCUS INDUSTRY, a.s.
 • Zmena teplonosného média na sídl. Nad jazerom, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Atomizácia ohrevu SCZT Košice, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Zmena integrovaného povolenia prevádzky, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 • Zvýšenie účinnosti odprášenia VP 2,3, U. S. Steel Košice, s. r. o
 • Kotol K7, ENERGYCO, s.r.o., Rožňava
 • Aglomerácia – Upgrade elektrofiltrov, U. S. Steel Košice, s. r. o 

Zahraničie

 • Salz Beam úprava potrubných rozvodov (Rakúsko)
 • Žlobin, rekonštrukcia potrubného systému (Rusko)
 • Cosipa, vodné hospodárstvo oceliarne a rozvody médií (Brazília)
 • Bandar imam, potrubné systémy a vodné hospodárstvo (Irán)
 • Sandviken potrubné rozvody v teplej valcovni (Švédsko)
 • Tagil – slab potrubné rozvody chladiacej vody a hydrauliky (Rusko)
 • Carinox potrubné rozvody (Belgicko)
 • Ilbram2 pripojovacie potrubia hydrauliky (Ukrajina)
 • Lisco prípojné potrubia hydrauliky (Kórea)
 • Colacoglu slab prípojné potrubia hydrauliky (Turecko)
 • Mittal Krakov Bay piping hot strip mill l (Poľsko)
 • Xian-combi (Čína)
 • CCL Mittal Swietochlowice (Poľsko)
 • Al tanmiya (Jordánsko)
 • Berezovsky (Rusko)
 • Zapsib (Rusko)
 • Dunaferr a Duna - cold (Maďarsko)
 • Fujairah WTP (Spojené arabské emiráty)
 • Rafinéria Cienfuegos (Kuba)
 • Obnova turbogenerátora TK 18 MW č. 4 a 5 v Mittal Steel Zenica (Srbsko)
 • AMLC - cast (Mexiko)
 • Xiangtan CCM3 (Čína)
 • Odsírenie koksárenského plynu Sako Brno (Česko)
 • BSW (Nemecko)
 • Kaluga (Rusko)
 • Dragon steel (Taiwan)