Projekty

Výber z projekčnej činnosti

Slovensko

 1. Rozvod médií v spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.
 2. Racionalizácia energetického hospodárstva FNLP Košice
 3. Rekonštrukcia kotolne SES a.s., Tlmače
 4. Zariadenie na úsporu energie v SRO Bratislava
 5. Rekonštrukcia a dostavba balnoterapie IRMA, Piešťany
 6. RAM TG3V na novej pozícii, U. S. Steel Košice, s. r. o
 7. Chladiaci systém pre kyslikáreň U. S. Steel Košice, s. r. o
 8. Rozvody hutného kyslíka v OC1, 2 U. S. Steel Košice, s. r. o
 9. Rekonštrukcia a rozšírenie sietí, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 10. Rekonštrukcia filtrov kotla K2 a K3, U. S. Steel Košice, s. r. o
 11. Odprašovanie koncov SP1 a SP2, U. S. Steel Košice, s. r. o
 12. Rekonštrukcia elektrostatických odlučovačov PK3, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 13. Denitrifikácia kotlov PK1,2, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 14. Odprašovanie odlievarne VP1, U. S. Steel Košice, s. r. o
 15. Rekonštrukcia EO PK3, PK4, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 16. Obnova kotolne K19 Nový sad a Kondezačný kotol K9, Bardejov
 17. Suchý odber popola, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 18. Pozinkovacia linka č. 3, U. S. Steel Košice, s. r. o
 19. Odprášenie mlynice koksu a vápenca, U. S. Steel Košice, s. r. o
 20. Plnenie emis. limitov na kotle K6, pneudoprava popolčeka, U. S. Steel Košice, s. r. o
 21. Zvýšenie kapacity spaľovania VPP, U. S. Steel Košice, s. r. o
 22. Plynofikácia kotlov K2,3, U. S. Steel Košice, s. r. o
 23. Rozvoj sústavy CZP sídlisko Prešov
 24. Rozstrek trosky K1, K3-K5, U. S. Steel Košice, s. r. o
 25. Rekonštrukcia TG3 BUKOCEL, a. s., Hencovce
 26. Výstavba teplej zberne v TEKO II pre napájanie kotlov PK3 a PK4, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 27. Inovácia merania pary pre technológiu v Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 28. Atomizácia OST a R SCZT 2010, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 29. Jadrová elektráreň Mochovce, strojovňa EMO 3 a 4 blok
 30. Rekonštrukcia PK4, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 31. Ekologizácia kotla PK3, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 32. 4 MW elektráreň na biomasu v areáli VSS Košice, MARCUS INDUSTRY, a.s.
 33. Zmena teplonosného média na sídl. Nad jazerom, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 34. Atomizácia ohrevu SCZT Košice, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 35. Zmena integrovaného povolenia prevádzky, Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
 36. Zvýšenie účinnosti odprášenia VP 2,3, U. S. Steel Košice, s. r. o
 37. Kotol K7, ENERGYCO, s.r.o., Rožňava
 38. Aglomerácia – Upgrade elektrofiltrov, U. S. Steel Košice, s. r. o 

Zahraničie

 1. Salz Beam úprava potrubných rozvodov (Rakúsko)
 2. Žlobin, rekonštrukcia potrubného systému (Rusko)
 3. Cosipa, vodné hospodárstvo oceliarne a rozvody médií (Brazília)
 4. Bandar imam, potrubné systémy a vodné hospodárstvo (Irán)
 5. Sandviken potrubné rozvody v teplej valcovni (Švédsko)
 6. Tagil – slab potrubné rozvody chladiacej vody a hydrauliky (Rusko)
 7. Carinox potrubné rozvody (Belgicko)
 8. Ilbram2 pripojovacie potrubia hydrauliky (Ukrajina)
 9. Lisco prípojné potrubia hydrauliky (Kórea)
 10. Colacoglu slab prípojné potrubia hydrauliky (Turecko)
 11. Mittal Krakov Bay piping hot strip mill l (Poľsko)
 12. Xian-combi (Čína)
 13. CCL Mittal Swietochlowice (Poľsko)
 14. Al tanmiya (Jordánsko)
 15. Berezovsky (Rusko)
 16. Zapsib (Rusko)
 17. Dunaferr a Duna - cold (Maďarsko)
 18. Fujairah WTP (Spojené arabské emiráty)
 19. Rafinéria Cienfuegos (Kuba)
 20. Obnova turbogenerátora TK 18 MW č. 4 a 5 v Mittal Steel Zenica (Srbsko)
 21. AMLC - cast (Mexiko)
 22. Xiangtan CCM3 (Čína)
 23. Odsírenie koksárenského plynu Sako Brno (Česko)
 24. BSW (Nemecko)
 25. Kaluga (Rusko)
 26. Dragon steel (Taiwan)